Diabetesläkemedel.se logo

Diabetesläkemedel

Välj rätt diabetesläkemedel

En guide utifrån aktuella rekommendationer och forskning.
Ange patientdata för behandlingsrekommendation

Kön behövs för eGFR-beräkning. Vet du GFR? Använd snabbversionen.
Längd behövs för eGFR-beräkning. Vet du GFR? Använd snabbversionen.
Vikt behövs för eGFR-beräkning. Vet du GFR? Använd snabbversionen.

BMI:

Ålder behövs för eGFR-beräkning. Lägsta ålder är 2 år. Vet du GFR? Använd snabbversionen.
Kreatinin behövs för eGFR-beräkning. Vet du GFR? Använd snabbversionen.

Absolut eGFR: mL/min | relativ eGFR: mL/min/1.73m2


Beta-versionen är ej ännu strukturerat faktagranskad. Hittade du ett fel? Mejla oss så rättar vi det! fel@diabeteslakemedel.se.

Varför använda Diabetesläkemedel.se?

Vi tror att ett algoritmbaserat stöd, med hänsyn till bland annat riskfaktorer och njurfunktion, ska kunna bidra till en mer individanpassad behandling, ge mer tid åt patienten och bättre behandlingsresultat.

Introduktionen av flertalet nya läkemedelsklasser, med övertygad forskningsresultat, har skrivit om behandlingsriktlinjerna vid diabetes typ 2. Patienter med diabetes typ 2 är en stor grupp som inte sällan har andra kroniska sjukdomar, såsom hjärtkärlsjukdom och njursvikt. Studier har visat att en anpassad diabetesbehandling även kan bromsa försämringen i dessa sjukdomar. Utbudet av diabetesläkemedel är stort och behandlingsrekommendationerna uppdateras ständigt i takt med att nya vetenskapliga rön publiceras. Med diabetesläkemedel.se önskar vi att förenkla läkemedelsval och frigöra mer tid åt patienten. Vi använder själva diabetesläkemedel.se i vår kliniska vardag som vårdcentralsläkare. Testa det du också och dela med dig av vad du tyckte - Vi är ständigt på jakt efter att förbättra!