Diabetesläkemedel.se logo

Diabetesläkemedel

De vanligaste diabetesläkemedlena i Sverige

Läkemedel Substans Klass Dosform Tillverkare
Abasaglar Glargin Insulin Injektion Lilly Fass
Actos Pioglitazon Glitazon Tablett Cheplapharm Fass
Actrapid Humant insulin Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
Apidra Glulisin Insulin Injektion Sanofi Fass
Aspart Aspart Insulin Injektion Sanofi Fass
Bydureon Exenatid Depo GLP-1-analog Injektion AstraZeneca Fass
Byetta Exenatid GLP-1-analog Injektion AstraZeneca Fass
Competact Pioglitazon, Metformin Glitazon, Metformin Tablett Cheplapharm Fass
Eucreas Metformin, Vildagliptin Metformin, DPP4-hämmare Tablett Novartis Fass
Fiasp Aspart Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
Forxiga Dapagliflozin SGLT2-hämmare Tablett AstraZeneca Fass
Galvus Vildagliptin DPP4-hämmare Tablett Novartis Fass
Glimepirid Glimepirid SU-preparat Tablett (Generika) Fass
Glyxambi Linagliptin, Empagliflozin DPP4-hämmare, SGLT2-hämmare Tablett Boehringer Ingelheim Fass
Humalog Lispro Insulin Injektion Lilly Fass
Humalog Mix 25 Lispro, NPH-insulin Insulin, Insulin Injektion Lilly Fass
Humalog Mix 50 Lispro, NPH-insulin Insulin, Insulin Injektion Lilly Fass
Humulin NPH NPH-insulin Insulin Injektion Lilly Fass
Humulin Regular Humant insulin Insulin Injektion Lilly Fass
Insulatard NPH-insulin Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
Insuman Basal NPH-insulin Insulin Injektion Sanofi Fass
Insuman Comb 25 Humant insulin, NPH-insulin Insulin, Insulin Injektion Sanofi Fass
Insuman Rapid Humant insulin Insulin Injektion Sanofi Fass
Invokana Kanagliflozin SGLT2-hämmare Tablett Mundipharma Fass
Janumet Metformin, Sitagliptin Metformin, DPP4-hämmare Tablett MSD Fass
Januvia Sitagliptin DPP4-hämmare Tablett MSD Fass
Jardiance Empagliflozin SGLT2-hämmare Tablett Boehringer Ingelheim Fass
Jentadueto Metformin, Linagliptin Metformin, DPP4-hämmare Tablett Boehringer Ingelheim Fass
Komboglyze Metformin, Saxagliptin Metformin, DPP4-hämmare Tablett AstraZeneca Fass
Lantus Glargin Insulin Injektion Sanofi Fass
Levemir Detemir Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
Lispro Lispro Insulin Injektion Sanofi Fass
Lyxumia Lixisenatid GLP-1-analog Injektion Sanofi Fass
Metformin Metformin Metformin Tablett (Generika) Fass
NovoMix 30 Aspart, NPH-insulin Insulin, Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
NovoNorm Repaglinid Meglitinid Tablett Novo Nordisk Fass
NovoRapid Aspart Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
Onglyza Saxagliptin DPP4-hämmare Tablett AstraZeneca Fass
Ozempic Semaglutid GLP-1-analog Injektion Novo Nordisk Fass
Pioglitazone Pioglitazon Glitazon Tablett (Generika) Fass
Qtern Saxagliptin, Dapagliflozin DPP4-hämmare, SGLT2-hämmare Tablett AstraZeneca Fass
Repaglinid Repaglinid Meglitinid Tablett (Generika) Fass
Rybelsus Semaglutid GLP-1-analog Tablett Novo Nordisk Fass
Segluromet Metformin, Ertugliflozin Metformin, SGLT2-hämmare Tablett MSD Fass
Steglatro Ertugliflozin SGLT2-hämmare Tablett MSD Fass
Steglujan Sitagliptin, Ertugliflozin DPP4-hämmare, SGLT2-hämmare Tablett MSD Fass
Suliqua Glargin, Lixisenatid Insulin, GLP-1-analog Injektion Sanofi Fass
Synjardy Metformin, Empagliflozin Metformin, SGLT2-hämmare Tablett Boehringer Ingelheim Fass
Toujeo Glargin Insulin Injektion Sanofi Fass
Trajenta Linagliptin DPP4-hämmare Tablett Boehringer Ingelheim Fass
Tresiba Degludek Insulin Injektion Novo Nordisk Fass
Trulicity Dulaglutid GLP-1-analog Injektion Lilly Fass
Velmetia Metformin, Sitagliptin Metformin, DPP4-hämmare Tablett MSD Fass
Victoza Liraglutid GLP-1-analog Injektion Novo Nordisk Fass
Xigduo Metformin, Dapagliflozin Metformin, SGLT2-hämmare Tablett AstraZeneca Fass
Xultophy Degludek, Liraglutid Insulin, GLP-1-analog Injektion Novo Nordisk Fass