Diabetesläkemedel.se logo

Diabetesläkemedel

Diagnoskriterier Målvärden Njurfunktion

Hur ställs diagnosen diabetes?

För att ställa diagnosen diabetes krävs att något av nedanstående diagnoskriterier för samma parameter uppfyllts vid upprepad provtagning (minst 2 tillfällen med provtagning utförd på separata dagar). Undantaget är HbA1c som i kombination med förhöjt P-glukos ger diagnosen samt att det vid symtom på hyperglykemi endast krävs 1 slumpmässigt förhöjt P-glukos.

Diagnoskriterier för diabetes

Faste-P-glukos (vid 2 olika provtagningstillfällen minst 1 vecka emellan)
≥ 7 mmol/l
Icke-fastande P-glukos (slumpmässigt prov) och samtidigt hyperglykemisymtom

≥ 12,2 mmol/l kapillärt

≥ 11,1 mmol/l venöst

P-glukos vid glukosbelastningstest (OGTT) vid 2 tillfällen

≥ 12,2 mmol/l kapillärt

≥ 11,1 mmol/l venöst

HbA1c (vid 2 olika provtagningstillfällen minst 1 vecka emellan)≥ 48 mmol/l

Proven kan kombineras så att patienten uppnår diabetesdiagnos om HbA1c ≥ 48 mmol/L och faste-P-glukos ≥ 7 mmol/l vid samma provtillfälle. Vid stark misstanke kan därför utredningstiden förkortas om HbA1c och fP-glukos tas samtidigt. 

Hur ställs diagnosen prediabetes?

Prediabetes innebär en ökad risk för att utveckla diabetes. För att ställa diagnosen krävs ett av nedanstående diagnoskriterier.

Diagnoskriterier för prediabetes

HbA1c 39 - 47 mmol/L
Fasteglukos 5,6 mmol - 6,9 mmol/L (Nedsatt fasteglukos, dvs. Impaired Fasting Glucose IFG)
Glukosbelastningstest OGTT 7,8 - 11 mmol/L  (Nedsatt glukostolerans, dvs. Impaired Glucose Tolerance IGT)
Om diagnosen prediabetes ställts med HbA1c eller fasteglukos rekommenderas OGTT för att tidigt kunna upptäcka en diabetes då metoden har en högre sensitivitet.